Bouwbedrijf
H van Haarst BV Aannemersbedrijf in
Enschede
<<=Terug naar plaats Enschede

bedrijf aanmelden?.. Klik hier  
Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van bouwbedrijven in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de bouwbedrijven. U ontvangt eenmalig een email.
Contactinformatie
Naam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
VDiverse aanbiedingen aannemers
VH van Haarst BV Aannemersbedrijf
Uw regio
Postcode *
Straatnaam *
Huisnr.
Plaatsnaam
Opties
Oppervlakte bouw
Vergunning nodig
Omschrijving
Verwachte datum
 

privacy
H van Haarst BV Aannemersbedrijf
Kanaalstraat 329
7547AT Enschede

tel: 053-4312315

Extra informatie

H van Haarst BV Aannemersbedrijf bouwt met kleur aan onze infrastructuur   
Wij zijn een aannemersbedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de civiele betonbouw. Een bedrijf dat behoort tot een betrekkelijk kleine groep van Nederlandse bedrijven die civiele betonwerken tot hun specialisme mogen rekenen. 
 
Ons bedrijf kan bogen op een jarenlange ervaring in deze specifieke bouwtak. Het bedrijf kende zijn oprichting reeds in 1914. Betonwerkers vanaf de dag van oprichting en een bedrijf dat altijd met de ontwikkelingen in deze zo specifieke bedrijfstak is meegegaan. De kennis en ervaring die door de jaren heen is opgebouwd, heeft dan ook geleid tot een specialisme pur sang. We kennen het product, we kennen de markt en we zijn in staat om met ons team ook complexe, geïntegreerde civieltechnische opdrachten uit te voeren. 
 
De organisatie is klaar voor de toekomst. Met voldoende ruimte en mogelijkheden om door te groeien in een markt, waarin kwaliteit in producten en dienstverlening van doorslaggevende betekenis zijn. 
 
 
Betonkenners van huis uit 
 
Het accent van de werkzaamheden bij Aannemersbedrijf H. van Haarst ligt op de bouw van civiele betonwerken. Daarbij gaat het met name om waterbouwwerken als rioolwater-zuiveringen, rioolgemalen, pompstations , poldergemalen en stuwen, kademuren en bastions. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd op het gebied van infrastructurele betonwerken, zoals de bouw van bruggen, viaducten en tunnels. 
 
Ook in de B&U-bouw is Van Haarst actief. Vanuit de kennis op met name het gebied van de beton- en de waterbouw worden parkeerkelders, reinwaterkelders en bergbezinkbassins gebouwd. Vervolgens worden aanverwante bouwkundige werken gerealiseerd. Als betonkenners van huis uit maakt ook betonreparatie en renovatie van waterbouwkundige kunstwerken deel uit van de werkzaamheden. 
 
 
Kwaliteit en veiligheid 
 
Het leveren van een kwalitatief hoogstaand product staat bij Van Haarst centraal in de bedrijfsvoering. Klanttevredenheid is onze hoogste prioriteit! Daarnaast is ook de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn (arbeidsomstandigheden) voor zowel de werknemers als derden een belangrijk punt van aandacht. 
 
Uiteraard is er naast de aandacht voor kwaliteit en arbeidsomstandigheden, de zorg voor ons milieu. Van Haarst heeft zich aan de CO2 prestatieladder geconformeerd. Dit komt tot uitdrukking in de kwaliteit-, veiligheid- en milieucertificeringen voor ISO 9001:2008, VCA** en CO2 prestatieladder, trede 3. 
 
De werkzaamheden van Van Haarst worden uitgevoerd volgens het eigen Handboek Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM-zorgsysteem). 
 
Goed georganiseerd 
 
H van Haarst BV Aannemersbedrijf is een onderneming met een goed doordachte en overzichtelijke organisatiestructuur, met helder omschreven taken en verantwoordelijkheden. 
 
Deze opzet vertaalt zich in een open communicatie, die geen ruimte laat voor onduidelijkheden. Gemaakte afspraken worden nagekomen en de communicatie, zowel onderling als met de opdrachtgevers, verloopt via korte lijnen. 
 
Calculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop en acquisitie vormen het takenpakket van het bedrijfsbureau. In direct overleg met de hoofduitvoerder worden van hieruit de projecten voorbereid en aangestuurd. 
 
 
Het kader wordt gevormd door het managementteam, bestaande uit directeur en hoofduitvoerder. In een goed samenspel, met als basis kennis, ervaring en inzet, zetten zij de lijnen uit van een project en begeleiden de mensen op de werkvloer en op locatie bij het correct uitvoeren van de werkzaamheden. 
 
 
Kenmerkend voor en tevens de kracht van het bedrijf, is de goede vakkennis. Op de werkvloer lopen echte specialisten rond. Betontimmerlieden die de finesses van het vak in de praktijk hebben geleerd en die uitermate bedreven zijn in het maken van de vaak ingewikkelde bekistingen; de basis van elk betonwerk. 
 
 
Een solide basis 
 
Betontimmerlieden zijn in de betonbranche belangrijke pijlers. 
 
Het zijn echte vaklieden, die van begin tot en met de oplevering een belangrijke rol spelen bij een project. 
 
De betontimmerlieden bij Van Haarst zijn goed opgeleide, gemotiveerde vakkrachten. Mannen met een jarenlange praktijkervaring, die hun kennis en know-how doorgeven aan de nieuwkomers in het bedrijf. Daarmee wordt een solide basis verder versterkt; een basis waarop letterlijk en figuurlijk gebouwd kan worden. 
 
 
Design & Construct 
 
Tot de opdrachtgevers van Van Haarst behoren (Semi)overheidsinstellingen als rijk, provincie, gemeenten, waterschappen, zuiveringsschappen en waterleidingbedrijven maar ook wegenbouwbedrijven. Het werkgebied beslaat de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland en de Flevopolders. 
 
 
Opdrachten worden grotendeels verkregen via (openbare) aanbestedingen maar ook middels participatie in bouwteamverband. 
 
Behalve om deelopdrachten kan het ook gaan om veelzijdige Design & Construct opdrachten, waarbij Van Haarst het hele traject van ontwerp tot complete uitvoering voor z'n rekening neemt. 
 
 
Als hoofdbouwbedrijf maakt het bedrijf gebruik van de diensten van collega-bedrijven als het gaat om specialistische, niet betongerelateerde werkzaamheden zijnde grond- en wegenwerk, heiwerkzaamheden en bemalingen. 
 
Sinds 1914 een betrouwbare en deskundige partner 
 
 
Het voormalige familiebedrijf H. van Haarst werd in 1914 opgericht door naamgever Hendrik van Haarst. 
 
 
De werkzaamheden bestonden in de beginjaren met name uit het maken van prefab betonproducten (lateien, vloeren, dakpannen, tegels). In de loop der jaren werden de werkzaamheden verlegd naar het aannemen van werken op locatie, zijnde betonwerken en bijkomende bouwkundige werken. De bouw van de eerste rioolwaterzuivering werd al in 1938 uitgevoerd. 
 
H van Haarst BV Aannemersbedrijf heeft zich in de jaren na de 2e wereldoorlog gemanifesteerd op het gebied van de civiele betonbouw. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden vele rioolwaterzuiveringen gebouwd voor even zo vele gemeentelijke opdrachtgevers. Ook pompstations en reinwaterkelders behoorden tot het pakket aan opdrachten. 
 
 
In de jaren zeventig was er sprake van een enorme uitbreiding van het wegennet in Nederland, met inherent daaraan de grote vraag naar bruggen en viaducten. Ook bij deze infrastructurele betonwerken kon Van Haarst zich manifesteren in de markt. Het bedrijf had de kennis, ervaring en capaciteit qua mankracht in huis om projecten van klein tot groot naar alle tevredenheid van de opdrachtgevers uit te voeren. 
 
 
In de jaren tachtig, met een haperende economie, kwam het accent meer te liggen op kleinschalige werken. Uitbreiding/ renovatie van rioolwaterzuiveringen, de bouw van gemalen, pompstations. Ook dan is Van Haarst in de markt om werken in de infrastructuur (bruggen, viaducten, tunnels) voor zowel Rijkswaterstaat, provincies als gemeenten uit te voeren. 
 
 
De negentiger jaren kenmerken zich in een voorzichtige pas op de plaats, gevolgd door een geleidelijke groei in activiteiten en bedrijfsomvang naar de eeuwwisseling. Steeds meer opdrachtgevers -Waterleidingbedrijven, Waterschappen, provincies en gemeenten, maar ook diverse bouwbedrijven en wegenbouwers , doen een beroep op de kennis en ervaring die Van Haarst rijk is. 
 
 
Ook op het gebied van Design & Construct-werken ( ofwel UAV-GC-contracten) weet Van Haarst volop te scoren. Hierbij schromen wij niet om bij de veelal veelzijdige waterbouwkundige werken vanuit onze zelfstandige positie in de markt de kennis en specialismen daar te halen waar ze aanwezig is. Op het gebied van de betonbouw en ook de waterbouw wordt Van Haarst veelal gevraagd om in bouwteamverband problemen op te lossen. 
 
 
Onder leiding van de huidige eigenaar/directeur, de heer E. Eikenaar, staat het bedrijf op de drempel van verdere groei, waarin de uitbreiding van de werkzaamheden door het aannemen van veelzijdige werken, ook Design & Construct en in bouwteamverband, steeds meer gestalte zal krijgen. Aangevuld met de overige specialismen kan Van Haarst zijn opdrachtgevers op een breed gebied van de betonbouw en de waterbouwvan dienst zijn. Een betrouwbare, deskundige partner, die zijn sporen in de branche ruimschoots heeft verdiend.

Specialiteit
  • Heiwerkzaamheden  
  • Verwarming  
  • Bruggen  
  • Gas  
  • Infrastructuur 
  • Kantoor  
  • Vloeren