Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Bot Bouw in
Diemen
<<=Terug naar plaats Diemen
Ontvang offertes en bespaar tot 40% op diverse bouwbedrijven in
Diemen en omgeving!

Aanschaf, installatie of inhuren van:
Bouwbedrijf Bot Bouw
Verrijn Stuartweg 34
1112AX Diemen

tel: 020-5195030

Extra informatie

Visie   
Wij willen een klantgericht familiebedrijf zijn waarbij innovatie en organisatie ten grondslag liggen aan moderne en duurzame huisvesting en oplossingen.  
 
Missie 
 
Bouwbedrijf Bot Bouw wil haar klanten en afnemers hoogwaardige duurzame totaaloplossingen bieden. Daartoe leveren wij organisatievermogen, flexibiliteit, kennis, productiecapaciteit en vakkundigheid om samen met onze partners te bouwen aan de toekomst. 
 
Bouwbedrijf Bot Bouw stelt zich als doel om de organisatie communicatief, betrokken en kwalitatief op te bouwen. Hiermee creëren wij voor de klant maar ook voor de medewerkers een onderneming waarmee en waarin het prettig werken is.  
 
Ambitie 
 
Met ons daadkrachtig organisatievermogen en op basis van kennisdeling is onze uitdaging de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Dan spreken wij van toegevoegde waarde.  
 
Structuur 
 
De kracht van verbinding 
 
Bouwbedrijf Bot Bouw Initiatief en Bouwbedrijf Bot Bouw zijn zelfstandige bedrijven binnen de 
Bouwbedrijf Bot Bouwgroep en werken intensief samen. Met doordachte initiatieven creëren wij nieuwe woon- en werkomgevingen. Dit stopt niet bij een of twee pogingen, wij zetten door en blijven betrokken. Onze solide financiële basis geeft de lange adem die nodig kan zijn om projecten tot een succes te maken. 
 
Ook buiten onze organisatie zijn wij regisseur van verbinding. Van klantwens tot nazorg. Wij verbinden wensen met mensen. Mensen met de expertise om uw wensen te realiseren. Hiervoor werken wij samen met gemeenten, beleggers, zorginstellingen, corporaties en adviseurs. 
 
Wij menen dat bij het realiseren van projecten niet alleen het eindresultaat belangrijk is, maar ook de wijze waarop dit tot stand komt. Daarom laten wij onze werkwijze vooral leiden door een luisterend oor voor onze opdrachtgevers en overige projectpartners.  
 
Onderhoud 
 
Duurzaamheid als voorwaarde 
 
Wij creëren nieuwe woon- en werkomgevingen. Dit kan een aanzienlijke invloed op het milieu hebben. Wij definiëren duurzaamheid als gebouwen welke de toekomstige generaties graag van ons erven en onderhouden. 
 
In onze bedrijfsvoering en onze projecten is duurzaamheid een rode draad. Wij ontwikkelen, bouwen en onderhouden op een duurzame wijze. Van multifunctioneel ruimtegebruik tot materiaal toepassing. Van energiebesparing tot recycling. 
 
Lean werkwijze 
 
De kracht van samenwerking 
Binnen onze organisatie voeren wij de Lean werkwijze door. Volgens ons is Lean in essentie een middel om voortdurend iedere vorm van overbodige verspilling in het proces te identificeren en elimineren. 
 
Wij zijn overtuigd dat samenwerking hierbij een essentiële voorwaarde is. Op basis van professionaliteit, respect en vertrouwen wordt het pas mogelijk om werkelijk effectief samen te werken. Er is lef en doorzettingsvermogen voor nodig om continue de projectpartners, maar in eerste plaats onszelf, te wijzen op mogelijke verspillingen en deze te elimineren. 
 
Vanuit onze praktijkervaring hebben wij een online programma ontwikkeld om Lean werken te faciliteren. Dit programma “Constructor” maakt het mogelijk om op projectbasis digitaal gegevens uit te kunnen wisselen en een collectieve planning te maken. Alle relevante projectinformatie voor alle projectpartners 24-uur per dag beschikbaar. Toegankelijk, eenvoudig, veilig en effectief!

Specialiteit
  • Zwembad 
  • Appartementen  
  • Architect  
  • Deuren  
  • Infrastructuur  
  • Kantoor  
  • Water  
  • Woningbouw  
  • Woningen