Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Flipse BV in
Koudekerke
<<=Terug naar plaats Koudekerke
Ontvang offertes en bespaar tot 40% op diverse bouwbedrijven in
Koudekerke en omgeving!

Aanschaf, installatie of inhuren van:
Bouwbedrijf Flipse BV
Karreveld 1/A
4371GA Koudekerke

tel: 0118-555900

Extra informatie

Bedrijfsprofiel   
Geschiedenis 
 
Bouwbedrijf Flipse BV is ontstaan in 1928 toen P. Flipse, als “ZZP-er” aan de slag ging. Na de oorlog is het bedrijf door toetreding/overname van C.J. Flipse gegroeid tot een allround bouwonderneming. Vanaf 1987 was het bedrijf in handen van de heer C. (Chris) Roose en de heer C.P.C. (Kees) Flipse die samen de directie voerden. Per 01-01-2012 hebben de zittende directieleden van Bouwbedrijf Flipse b.v., de heren Chris Roose en Kees Flipse na bijna 25 jaar actief te zijn geweest, de aandelen van Bouwbedrijf Flipse b.v. overgedragen aan Bouwgroep Peters b.v. te Middelburg. De heer Ron Flipse, algemeen directeur van Bouwgroep Peters b.v., is inmiddels ook benoemd tot algemeen directeur van Bouwbedrijf Flipse b.v. 
 
Bouwbedrijf Flipse BV blijft als zelfstandige vennootschap actief in de haar bekende marktsegmenten. De werkplaatsactiviteiten van beide bedrijven worden samengevoegd op de locatie aan het Karreveld in Koudekerke. 
 
 
Bedrijfsactiviteiten 
 
Bouwbedrijf Flipse BV is een all-round bouwonderneming die zich in haar bedrijfsactiviteiten richt op de woning- en utiliteitsmarkt, groot- en klein onderhoud, verbouwingen en renovatieprojecten. In die marktsegmenten behoren zowel de particuliere- als de professionele opdrachtgevers tot de klantenkring. 
 
Opdrachten worden verworven op de aanbestedingsmarkt, maar ook door samenwerkingsverbanden met opdrachtgever, architect en relevante onderaannemers. In die samenwerkingsverbanden (bouwteam) wordt door bundeling en integratie van kennis en ervaring een grote toegevoegde waarde voor de opdrachtgever/eindgebruiker gerealiseerd. Niet alleen de realisatiekosten, maar ook de onderhouds- en beheerskosten gedurende de levensduur van het project, zijn daarbij van belang. 
 
In de markt van de kleinere en grotere verbouwingen worden opdrachtgevers ontzorgd. Desgewenst wordt het gehele bouw- en ontwikkelingstraject (woninguitbreidingen, badkamerrenovaties, isolatiewerkzaamheden etc.) verzorgd. Van maatwerkadvies, planvorming en vergunningsaanvraag tot realisatie, eventueel gevolgd door een onderhoudsadvies en uitvoering van dit onderhoud. De opdrachtgever kan ter meerdere zekerheid bij dit soort werkzaamheden gebruik maken van een verzekerde garantie via BouwGarant. 
 
Daarnaast bestaan voor het beperken van het energiegebruik in de bestaande woning mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie. Bouwbedrijf Flipse is partner van Meer met Minder en kan ook in eigen beheer een energieprestatieadvies (EPA) voor de opdrachtgever maken. 
 
Bouwbedrijf Flipse BV is daarnaast ook al decennia lang actief in de projectontwikkeling. In eigen beheer worden woningbouw locaties verworven, ontwikkeld en gerealiseerd. Daarbij spelen kennis van de markt, visie en klantgerichtheid een belangrijke rol. Woningen worden verkocht door lokale makelaars en gebouwd met Woningborg Garantie. 
 
 
Innovatie 
 
BIM 
 
Om faalkosten te reduceren en tegelijkertijd de geleverde kwaliteit te verbeteren is Bouwbedrijf Flipse bezig met de implementatie van het BIM model. Projecten worden daarbij niet meer uitgewerkt in een veelvoud aan verschillende tekeningen. De stapel tekeningen wordt vervangen door de integrale ontwikkeling van één 3D-bouwmodel. In dit model zijn alle gegevens van de relevante bouwpartners samengevoegd, zodat een beter inzicht vooraf kan worden verkregen in aansluitingsproblemen tussen de verschillende vakdisciplines. Op deze wijze wordt het mogelijk om het bouwproces virtueel uit te voeren. Het model kan worden voorzien van aanvullende intelligentie in de vorm van productspecificaties, onderhoudstermijnen en tal van andere informatieitems, die ook voor de opdrachtgever in de gebruiksfase van nut kunnen zijn. Daarnaast kan de opdrachtgever een beter inzicht (3D-visualisatie) vooraf verkrijgen in de ruimtelijke verhoudingen van het eindproduct.  
 
 
Scholing en onderwijs 
 
Medewerkers van Bouwbedrijf Flipse BV worden regelmatig bijgeschoold. Door gebruikmaking van het frequente trainingsaanbod van Bouwend Nederland, maar ook een meer individueel gerichte/gewenste aanpak wordt gestimuleerd. Alle medewerkers beschikken over een veiligheidscertificaat. Een aantal medewerkers beschikt over het certificaat “bedrijfshulpverlener”.  
 
Kwaliteit 
 
Duurzame relaties 
 
Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Deze wordt behalve door de aanwezige knowhow, mede gegarandeerd door de duurzame samenwerking met architecten, adviseurs, gemeenten, onderaannemers en leveranciers. Dankzij deze samenwerking kan een zowel architectonisch als technisch kwalitatief hoogstaand eindproduct worden gerealiseerd met een optimale prijs-prestatieverhouding, binnen de daarvoor gestelde termijn. 
 
Moderne technieken 
 
Het bedrijf beschikt over moderne machines en materieel, die volledig aan de eisen van vandaag de dag voldoen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van moderne communicatie- en reproductietechnieken. De meest voorkomende werkzaamheden op het gebied van administratie, calculatie, planning, werkvoorbereiding en tekenwerk zijn volledig geautomatiseerd. Een start is gemaakt met het toepassen van het 3D-BIM (Bouw Informatie Model), waardoor de bouwvoorbereiding ook verder wordt geautomatiseerd en waarbij een start is gemaakt met het virtualiseren van het bouwproces. Hierdoor kan snel, efficiënt en nauwkeurig worden gewerkt, hetgeen de kwaliteit en de afwerking van het eindproduct ten goede komt.  
 
Garanties en certificaten 
 
Het spreekt voor zich, dat een bedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, over de nodige certificaten en waarborgen beschikt. Zo is Bouwbedrijf Flipse b.v. lid van de Stichting Woningborg, waardoor een Woningborg-garantie op de woningbouwprojecten gegeven kan worden. Tevens is Bouwbedrijf Flipse b.v. lid van Bouwend Nederland, de brancheorganisatie van bouwers in Nederland. Het bedrijf conformeert zich aan de klantgerichte overeenkomsten volgens het model van de Vereniging Eigen Huis. Voor de particuliere opdrachtgever is het van belang, dat de geleverde werkzaamheden ook kunnen worden gegarandeerd. Bouwbedrijf Flipse b.v. is om die reden ook deelnemer van BouwGarant. Hierdoor kan ook de zogenaamde VerBOUWGarantie worden afgegeven.  
 
Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is niet meer weg te denken in een modern ondernemingsproces. In het bedrijfsproces en de projectontwikkeling schenkt Bouwbedrijf Flipse veel aandacht aan de terugdringing van het energieverbruik door toepassing van energiezuinige woningconcepten en het toepassen van duurzame materialen. De particuliere opdrachtgever kan worden geadviseerd inzake het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Bouwbedrijf Flipse kan daartoe in eigen beheer een EPA (Energie Prestatie Advies) maken en uiteraard zorgdragen voor een correcte uitvoering van de bijbehorende maatregelen. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijke subsidies op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningvoorrraad is Bouwbedrijf Flipse ook deelnemer MmM (Meer met Minder) 
 
KOMO 
 
Het machinale timmerwerk vindt plaats onder KOMO-garantie van de Stichting Keuring Hout.